Bok! Jesi li tečan u hrvatski i Engleskom? Ako jesi mi bih smo voljeli da nam pomogneš sa prevođenje ove stranice. Klikni ovdje!
🇬🇧
Rank
# 30
Voliti
♥ 194
Igrači
128 / 1500
creativefun.eu
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x »------------» CreativeFun «------------« Friends and Homes have been reset
Voliti (194)

Server Banner HTML
<iframe src="https://hr.namemc.com/server/creativefun.eu/embed" width="728" height="90" style="border:none"></iframe>
JSON API

Lista koju svi vole

https://api.namemc.com/server/<Server>/likes
Naprimjer

https://api.namemc.com/server/creativefun.eu/likes


Potvrdi individualano sviđanje

https://api.namemc.com/server/<Server>/likes?profile=<UUID>
Naprimjer

https://api.namemc.com/server/creativefun.eu/likes?profile=12b9d791-8fe9-4af8-8fb6-59aa2c0ed062